فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

۹ مطلب با موضوع «انگیزه کسب وکار» ثبت شده است

اصول هدف نویسی

همه ما هدف هایی را در زندگی دنبال میکنیم و یا در مدت زمان خاصی برای خود هدفی تعیین کرده و دوست داریم هرچه سریع تر به آن هدف برسیم. بهترین گام برای رسیدن به اهداف، رعایت اصول هدف نویسی است که در این خصوص باید به دقت نکاتی که در ادامه بیان میکنیم را رعایت کنید.

  • يكشنبه ۳۱ تیر ۹۷

  داستان درخت گیلاس (روش بازاریابی)

  درخت گیلاس مشتری خود را پیدا کنید.! شاید این جمله معنای خاصی نداشته باشد اما با داستان کوتاهی که در ادامه به آن می پردازیم، یکی از روش های موفقیت در فروش محصول به مشتری را می آموزیم و به این نکته پی میبریم که هرچیزی دارای قدرتی برای استفاده صحیح در بازاریابی هست حتی یک جمله ساده.

  • يكشنبه ۳۱ تیر ۹۷

  چه چیز برای شما مهم است و مأموریت شما در زندگیتان چیست؟

  بایستی درک کنیم چه چیزی برایمان مهم است. بالاترین اولویتها در زندگی ما چیست؟ به عنوان یک شهروند با ارزشترین حقوق هر یک از ما کـدام است؟ چه چیزی ارزش آن را دارد که به خاطرش بجنگیم؟ و برای چه هدفی باید از جان خود بگذریم؟ 

  • شنبه ۳۰ تیر ۹۷

  نقشت را به خوبی انجام بده!

  نقشها کدامند؟ ما به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه نقشی را به عهده می گیریم. در هر صورت نکته مهم ایـن اسـت کـه ایـن نقـش هـا همگی واقعی هستند و به همین دلیل باید به هر حال به نحوی با آن کنار بیاییم. چه بخواهیم چه نخواهیم ما از بدو تولد به عضویت چهار سازمان مهم درآمدهایم: 

  • چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷

  ارزش خودشناسی

  چنین توجیه شده ایم که در این عصر قهرمان و قهرمانپروری وجود ندارد. این امر نمیتواند به صورت اعم قابل پذیرش باشد و مواردی بسیار را میتوان برشمرد که از این قاعده مستثنی هـستند. بـا یـک بررسـی سطحی هر فرد میتواند که به مواردی برخورد نماید کـه قهرمانـانی توانـستهانـد در زنـدگی شخـصی و حرفهای آنها تأثیر بگذارند.

  • چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷